Ambulancia
klinickej a dopravnej
psychológie v Martine


Mgr. Slávka Jašeková

Poskytované služby:

Prevádzka ambulancie:

Streda: 16:00 – 19:00

Ambulancia nie je zazmluvnená zdravotnými poisťovňami.
Na vyšetrenia a konzultácie je potrebné dopredu sa objednať.

Československej armády 3, 036 01 Martin
Tel.: 0903-190 399
E-mail: slavka@jasekova.sk

Tešíme sa na Vašu návštevu!

© 2024 Všetky práva vyhradené.